Waarden, Normen en regels

De Vereniging

Waarden

 • Het hebben en laten blijken van respect voor jezelf en anderen en voor de spullen van anderen.
 • Het samenwerken binnen je team gaat voor je eigen belang.
 • Het uitdragen van de goede naam van sc Twijzel binnen en buiten de lijnen is van groot belang.

Selectie leden

Waarden

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.

Normen

 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen.
 • Je accepteert de aanwijzingen van de trainer/leider.
 • De financiële gevolgen van een gele of rode kaart (boete van de KNVB) komen voor rekening van de speler.

Regels

 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • De aanvoerder bedankt na afloop van de wedstrijd altijd de scheidsrechter en grensrechters en de aanvoerder van de tegenstander.
 • Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij de trainingen en wedstrijden. Bij te laat komen zal een passende sanctie worden opgelegd.
 • Afbellen: wanneer je verhinderd bent een wedstrijd te spelen, bel je af bij de leider/trainer.
 • De selectiespelers dienen zich bij de trainer ook af te melden als ze niet op de training kunnen komen.
 • De beschikbaar gestelde tenues, trainingspakken en/of tassen worden uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen en gebruikt. Gebruik bij andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het bestuur. Daarom is gebruik in de privé-sfeer verboden.
 • De voetbalschoenen moeten buiten de kleedkamers schoongemaakt worden in de borstels bij de ingang en worden dus niet schoongemaakt tegen de wanden in de gang of in de kleedkamer.
 • Na elke wedstrijd of training is douchen verplicht.
 • Na gebruik van de kleedkamer wordt deze netjes achtergelaten, dus afval in de vuilnisbak.
 • Niet met voetbalschoenen in de kantine lopen.
 • Het nuttigen van (in het clubhuis aangeschafte) dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden. Er zijn ruim voldoende afvalbakken aanwezig.
 • Je blijft van andermans eigendommen af. Bij gerede verdenking op diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Bij (herhaald) wangedrag zal men als lid worden geroyeerd.

Bestuurders

Waarden

 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in de sport.

Normen

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek de alle kaderleden in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.

Regels

 • Voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leeftijden.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen en begeleiden van jeugdspelers en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit; voor, tijdens en na de wedstrijd en trainingen.
 • Distribueer een (deze) gedragscode onder spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, ouders en overige toeschouwers.