Hoofdbestuur

Hoofdbestuur
Voorzitter:                    Adriaan Dillema          
Penningmeester:            Johannes Henstra              0511-543806
Wedstrijdsecretaris:       Cornelia Storm                   0511-840930
Algemeen:                      Jelle van der Meulen         0511-542785
Algemeen:                      Alex de Haan                     0511-542672