Kantine commissie

  • is verantwoordelijk voor de inkoop en beheert het assortiment.
  • onderhoud contacten met leveranciers.
  • houd financieel toezicht.
  • bewaakt de naleving van de regelgeving , Hygiënecode horeca en Sociale hygiëne.
  • maakt de planning van bardiensten.
  • verzorgt de aankleding van de kantine.
  • verzorgt de schoonmaak van de accommodatie
  • organiseert feest- en vrijwilligersavonden.
  • zorgt voor de lediging van de vuilcontainers.
  • coördineert de inzameling van gebruikt frituurvet door derden.