Taken Hoofdbestuur

– Functieverdeling: Taakomschrijving:

 • Voorzitter: algemene zaken en communicatie externe contacten
 • Wedstrijdsecretaris: secretariaat (correspondentie, notulen vergaderingen, communicatie intern)
 • Penningmeester: financiën, opstellen contracten en toezien op naleving.
 • Contactpersoon medische staf en materiaalman
 • Lid technische zaken contactpersoon met de trainersstaf van de senioren en de technische commissie.
 • Bestuurslid: wedstrijdsecretariaat KNVB-teams en < 23 elftal.

– geeft de uitvoering van het voetbalbeleid in handen van:

 • de hoofdtrainer voor de seniorenselecties (A en B)
 • de jeugdcommissie voor het organisatorische en recreatieve deel van het jeugdvoetbal,

Voornoemde functionarissen c.q. commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur.

Minimaal één voetbalbestuurslid zal de vereniging vertegenwoordigen bij de volgende zaken:

 • thuis- en uitwedstrijden van het eerste elftal,
 • vergaderingen van de KNVB en sportraad sectie 1,
 • recepties t.g.v. jubilea, kampioenschappen e.d. van competitieverenigingen en buurtverenigingen.

Het voetbalbestuur vergadert 1 x per maand, hier is ook elke keer een lid van het jeugdbestuur bij aanwezig. Hier moet in sommige periodes indien nodig vanaf worden geweken. Voorbeelden: contractbesprekingen kader, afronding jaarcijfers, opstellen begroting.

Voldoende en regelmatig vindt overleg plaats- met de onderstaande kadergroepen:

 • PR/Sponsorcommissie
 • Trainersstaf senioren
 • Hoofdtrainers
 • Aanvoerders
 • Technische Commissie
 • Jeugdcommissie
 • Activiteitencommissie