Contributieregeling

Met ingang van 01-07-2017 gelden de volgende contributiebedragen voor onze vereniging.

Senioren -dit zijn leden van 18jaar en ouder €17,50 per maand
Junioren -dit zijn leden van 13 jaar t/m 17 jaar €12,- per maand
Pupillen -dit zijn leden tot en met 12 jaar €10,- per maand
een gezinslidmaatschap kost  €30,- per maand

Het gezinslidmaatschap is niet van toepassing op die gezinsleden die een eigen inkomen of uitwonend zijn.
De verhoging van de contributie in verband met het bereiken van een bepaalde leeftijdsgrens gaat in per eerste van de maand volgend op de maand waarin deze leeftijd wordt bereikt.

Voor pupillen en voor dames is er gelegenheid zonder verdere verplichtingen een periode van twee maanden mee te trainen. Wordt na deze twee maanden besloten door te gaan dan hoeft pas vanaf dat moment contributie te worden betaald.Het contributiebedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 48 RABO 0363075526 ten name van S.C. Twijzel. Het is wel handig om dit automatisch te laten gebeuren. Dit doet u door het aanmeldingsformulier in te vullen waar ook de automatisch incasso op staat en te ondertekenen.

De voetbalvereniging draagt een deel van de contributie-inkomsten af aan de KNVB. Dit gebeurt op basis van het aantal geregistreerde leden bij de aanvang van het seizoen (1juli).

De afdracht aan de KNVB vermindert niet indien tijdens het seizoen het lidmaatschap door leden wordt afgezegd. Dit is de reden dat de contributiebetaling geldt voor een geheel seizoen – 1 juli tot 1 juli – en dus niet tussentijds kan worden beëindigd.

Dit voorkomt dat de club wel geld moet afdragen voor een bepaald lid aan de KNVB, maar van dat zelfde lid geen contributie-inkomsten meer ontvangt.