Corona, deel x

Afgelopen week zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd in een poging om het corona virus te beteugelen. Dit betekent dat onze vereniging weer voor een groot deel stil komt te liggen. Erg jammer want de verschillende teams kwamen net lekker op gang. Hawar, het is niet anders en als een ieder komende tijd zijn en haar verantwoordelijkheid neemt hoeft deze periode wellicht niet al te lang te duren. De belangrijkste maatregelen voor de komende 4 weken op een rij:

– Alle wedstrijden voor zowel de jeugd als de senioren zijn afgelast;
– Kleedkamers, douches en kantine zijn gesloten;
– Trainingen voor jeugd t/m 17 jaar in teamverband mogen doorgaan;
– Geen trainingen in teamverband voor 18 jaar en ouder.

Komende dagen zullen er nog wel verdere uitvoeringsprotocollen van de veiligheidsregio of van de KNVB komen. Voor zover relevant zal deze informatie ook op de webside of via facebook worden gedeeld.

Voor nu rest ons niet anders dan de hoop uit te spreken dat deze periode niet te lang zal duren. We moeten met elkaar de moed er ook maar wat in proberen te houden.

Der komme wer oare tiiden en dan sille wy wer sjen litte wat wy op it fuotbalfjild wurdich binne! Bliuw sun, pas goed op inoar en op jim self!

Oant gau en groetnis,

It bestjoer